Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

04.11.2009

Teutonerne fik to nye i bestyrelsen og et pænt overskud 

 

Snedsted: Både formanden og kassereren
ønskede ikke genvalg da Teutonerne onsdag afviklede den årlige generalforsamling.

De knap 40 fremmødte som deltog i Teutonernes generalforsamling mandag aften på Snedsted Kro, var på forhånd klar over, at der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, idet både den mangeårige formand John Pedersen og kassereren Nora Hornstrup, på forhånd havde meddelt, at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen.

 

 


Den afgående formand John Pedersen aflægger beretning.

sin sidste beretning - som hovedsageligt handlede om sommerens forestilling ’Stærke Viljer’ – gav formanden et resume af forløbet fra start til slut, startende med diverse ansøgninger til fonde, ministerier, kommunen og lokale sponsorer m.v., og herefter ansættelse af og aftaler med stykkets professionelle kræfter såsom forfatter, instruktør, komponist, scenograf, lydfolk m.v.

Heldigvis lykkedes det endnu en gang for Teutonerne, at få hele det store puslespil til at hænge sammen, og torsdag d. 18. juni var der så premiere på det nye stykke ’Stærke Viljer’ på Friluftsscenen i Snedsted. Og denne forestilling var den 6. i rækken af store forestillinger, som Teutonerne har præsenteret på Snedsted Friluftsscene siden 1993, sagde formanden.

Og også denne forestilling sluttede med en turne, denne gang til Husum i Sydslesvig, hvor forestillingen blev opført tre gang. Og endnu en gang blev det en rigtig fin turne, sagde formanden, en turne med masser af gode oplevelser, og som ikke mindst skaber et fantastisk sammenhold i den store trup.
Og formanden sluttede sin beretning med at fortælle, at han inden generalforsamlingen havde haft en vision, som han var sikker på ville gå i opfyldelse, nemlig at der igen i sommeren 2012 vil være en ny stor musikteater-forestilling på Friluftsscenen i Snedsted.

Efter formandens beretning blev diverse tilbagesendte evalueringsskeamer fra deltagerne i forestillingen gennemgået, og det medførte en rigtig god debat, både om sommerens forestilling, men også om fremtidige forestillinger. En debat som helt sikkert gav bestyrelsen en masse input, når de indledende forberedelser om næste store projekt starter om knap to år.

Kassereren Nora Hornstrup kunne herefter fremlægge årets regnskab, som vist nok for første gang udviste et pænt overskud på knap kr. 20.000,00. Og herudover kunne kassereren fortælle, at  foreningen ikke havde haft brug for at trække på kommunens underskudsgaranti, som var på i alt kr 100.000,00.
Så alt i alt et flot regnskab, som giver den nye bestyrelse et godt økonomisk rygstød, at arbejde videre på, da foreningens egenkapital nu udgør godt kr. 55.000,00.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, og på bestyrelsens anbefaling forblev kontingentet uændret på kr. 100,00 om året for enkelt medlemsskab, og kr. 150,00 for et husstands medlemskab.

Under punktet valg til bestyrelsen, skulle der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning for formanden og kassereren, som ikke ønskede genvalg.
De to nye bestyrelsesmedlemmer blev Joan Desirèe Lowe, Snedsted og Henny Clausen, Stagstrup.
Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Under punktet eventuelt blev der bl.a. fremsat ønske om, at foreningen kunne finde nogle velegnede lokaler, bl.a. til opbevarelse af kostumer, rekvisitter m.v., idet det gamle Kulturhus i Snedsted ikke længere anses at kunne bruges til formålet.

Endvidere blev der rettet en stor tak til John Pedersen og Nora Hornstrup for deres store indsats i bestyrelsen igennem årene, og begge kunne forsikre, at de stadig vil være at finde i Foreningen Teutonernes Rejse, men det vil fremover være på scenen i de fremtidige forestillinger.


Et kig ud over de fremmødte til generalforsamlingen.
Klik for stort foto. 
 
Teutonerkoret underholdt med en række sange
på generalforsamlingen. - Klik for stort foto.