Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

15.10.2010

Teutonerne afholder ordinær generalforsamling 28. oktober 2010 

 

Teutonernes Rejse afholder generalforsamling den 28. oktober kl. 19.30
på Snedsted Kro - med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Drøftelse af kommende aktiviteter
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg: Thorkild, Stig og Bent
7. Valg af revision
8. Eventuelt
 
Er der nogle der ikke har betalt kontingent, tror jeg at kassereren er modtagelig.
 
TIL TEUTONERKORET! HUSK VI VARMER OP KL. 18.42

________________________________________________________________________

Dersom du endnu ikke har fået betalt medlemskontingent, via det i september fremsendte indbetalingskort, kan det stadig nås.
Kontonummer:    89015863
               Teutonernes Rejse
               Buen 31
               7752 Snedsted

Via indbetalingskort : type       73      89015863

Eller
Sparekassen Limfjorden
Regnr: 9116  Kontonummer: 1580008018

Junior:           50,00 kr.
Senior:         100,00 kr.
Husstand:     150,00 kr.
Virksomhed: 150,00 kr.

Husk navn og adresse.

(Man kan i fredstid godt synge med i koret uden at være medlem af
Teutonernes Rejse)
--
Med venlig hilsen
Teutonernes Rejse