Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

02.11.2010

Teutonernes generalforsamling bød blandt meget andet på udnævnelse af to æresmedlemmer.! 

 

Teutonernes generalforsamling d. 28. oktober 2010.

Formanden Thorkild Madsen bød de knap 50 deltagere velkommen til årets ordinære generalforsamling på Snedsted Kro – i øvrigt nok det sidste møde som foreningen afholder på kroen, da planerne er at krobygningerne brydes ned, til fordel for et helt nyt lejligheds-kompleks bestående af 14 lejligheder. Bag disse planer står murermester Karl Erik Jensen, Snedsted, som jo var den ene af de to hovedmænd bag stiftelsen af foreningen Teutonernes Rejse i 1992, og formand for foreningen igennem en årrække.

Indledningsvis underholdt Teutonerkoret med en række sange, herunder også et par numre fra forestillingen i 2009 ’Stærke Viljer’. Koret består nu af godt en snes medlemmer under ledelse af Anette Boch Pedersen, Snedsted.

Laurids Mortensen valgtes til dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning:

Formanden Thorkild Madsen så tilbage på et aktivt år, hvor bestyrelsen havde afholdt 10 bestyrelsesmøder plus det løse, og året havde endvidere budt på teaterforestilling med Limfjordsteatret med ca. 100 fremmødte publikummer, en caféaften også med et flot fremmøde, en udflugt til Teaterforeningen 7-Kanten i Varde, arrangeret af Teutonernes aktivitetsudvalg, og hvor man bl.a. om aftenen overværede foreningens kæmpestore og imponerende sommerspil på friluftsscenen i anlægget i Varde – som i øvrigt hvert år overværes af ca. 30.000 tilskuere.

Og endvidere blev der også i år afholdt ’En dag i Det Grønne’ i anlægget i Snedsted. Desværre druknede arrangementet i regnvejr, hvilket jo lagde noget af en dæmper på fremmødet – dog deltog godt 60 i fællesspisningen i teltet om aftenen. Men der vil helt sikkert også blive afholdt ’En dag i det Grønne i 2011, lovede formanden.

 

 

Klik på billederne for store fotos.

Teutonerkoret underholder.


Et kig ud over de fremmødte, som sad tæt i restau-rantens lokaler.


Formanden Thorkild Madsen overrækker diplom til Laurids Mortensen i forbindelse med udnævnelsen
til æresmedlem af Teutonernes Rejse. 

Formanden glædede sig også over, at Teutonerkoret stadig kører fint, ikke mindst takket være en utrættelig og stor indsats af dirigent Anette Boch Pedersen – og rettede også en stor tak til kroejer Erik Hyldahl, Snedsted for et stort sponsorat til foreningen på hele kr. 5.000,00.

Herudover havde bestyrelsen også været beskæftiget med Teutonernes nye store sommerspil i 2012, og formanden kunne fortælle, at bestyrelsen bl.a. havde afholdt møde med vores tidligere instruktør Pia Mourier og hendes mand Steen Mourier. Et møde som efterfølgende har ført til, at bestyrelsen har skrevet kontrakt med både Pia og Steen Mourier. Pia som instruktør og scenograf, og Steen som manuskript-forfatter til en forestilling, som bl.a. bygger på en roman af forfatteren Winnie Østergaard om en ung tjenestepige i 1800-tallet Helvig Pedersdatter fra Refs, og hendes tid som tjenestepige på herregården Øland o.s.v.

(TJ webmaster) – ’Jeg håber, at kunne løfte lidt mere af sløret om den nye forestilling i en særskilt nyhed på vores hjemmeside, snarest muligt – da jeg netop har kontaktet Pia om hjælp til ganske kort at skrive lidt om hovedtrækkene i den nye forestilling i sommeren 2012.’

Endvidere har bestyrelsen også fået tilsagn fra vores lydfolk, som er de samme som i 2009, og også vores komponist m.m. fra 2009 er der kontakt til fra bestyrelsens side.
Og endelig løftede Thorkild Madsen også lidt af sløret for et evt. mål for vores efterfølgende turné – og her kunne et godt bud måske være Estland eller Letland – hvis ellers tingene kan falde i hak…!!

Regnskab:

Da kassereren Henny Clausen desværre var forhindret i at være til stede p.g.a. sygdom, blev regnskabet gennemgået og fremlagt af h.h.v. Thorkild Madsen og Bent Jørgensen i fællesskab – hvilket selvfølgelig var lidt svært, da begge ikke havde haft tid til at forberede sig på dette, men det gik fint ved fælles hjælp, og med en egenkapital på ca. 50.000,00 ved regnskabets afslutning, er der også lidt økonomi til den indledende startfase på det nye projekt i 2012. 

Drøftelse af kommende aktiviteter:

I forbindelse med den nye forestilling i 2012, blev det bl.a. nævnt, at bestyrelsen ville tage kontakt til h.h.v. Fyrspillene, Teaterforeningen i Vorupør og Kulturforeningen Rosvang med henblik på en fælles koordinering af tidspunkter m.m. for de forskellige egnsspil.

Herudover vil der også i 2011 blive arrangeret teateraften med Limfjordsteatret, Café-arrangement, og ’En dag i det Grønne.’
Herudover vil 2011 også handle meget om forberedelser og ansøgninger o.s.v. til det nye projekt i 2012, for det handler om at være klar og have alle aftaler o.s.v. på plads i rigtig god tid. For jo bedre forberedt man er – jo mindre hektisk bliver tingene i slutfasen. Så ingen tvivl om, at 2011 bliver et lidt hektisk år.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Thorkild Madsen, Bent Jørgensen og Stig Kirk Nielsen.
Genvalg blev Thorkild Madsen og Bent Jørgensen, mens Stig Kirk Nielsen ikke ønskede genvalg. I hans sted blev Hans Jørgen Andersen (Hanse) nyvalgt.
Suppleanter: Bestyrelsen supplerer sig selv om med suppleanter. 

Valg af revisionsfirma:

Generalforsamlingen var enige om genvalg af Brandt Revision, Thisted. 

Evt.:

Under dette punkt havde bestyrelsen en lille overraskelse i baghånden, idet bestyrelsen havde besluttet at udnævne to æresmedlemmer af foreningen – de første i foreningens historie.
Og helt fortjent blev det de to iniativtagere til foreningens start og oprettelse og mangeårige aktive i foreningens bestyrelse og meget mere – nemlig tidligere formand Karl Erik Jensen, og tidligere bestyrelsesmedlem Laurids Mortensen – begge fra Snedsted.

Desværre var kun Laurids Mortensen til stede på generalforsamlingen, og fik overrakt et indrammet diplom af formand Thorkild Madsen, hvilket blev efterfulgt af et stort velfortjent bifald af forsamlingen. Bestyrelsen vil efterfølgende overrække det glade budskab og diplom til Karl Erik Jensen. 

En storm og varm tak skal der lyde til Jer to fra alle nuværende og tidligere medlemmer, som efter Jeres initiativ d. 22. januar 1992 med stiftelsen af foreningen Teutonernes Rejse, har haft den store glæde og fornøjelse at medvirke i nogle eller alle de store musikteater-forestillinger på Friluftsscenen i Snedsted og på turnéerne rundt omkring i Europa. Der er ingen tvivl om, at alle medvirkende igennem årene har fået nogle uforglemmelige oplevelser, som alle har prentet sig ind i vore hukommelser.

Tak for Jeres fremsynede initiativ og tro på tingene, og ikke mindst Jeres utrættelige indsats for at få vores forening Teutonernes Rejse på skinner. 

Referat: webmaster Torben Jensen.