Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

08.11.2005

Husk generalforsamlingen den 14. nov. 

 

HUSK:  Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 14. november kl. 1930 på Snedsted Kro.

Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   på valg er Tage Leegaard, John Pedersen og Nora Hornstrup.
  7. Valg af revision.
  8. Evt.

Husk også at indbetale kontingent.

Vi håber på et stort fremmøde.