Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

16.08.2011

Nyhedsbrev august 2011 


 

NYT FRA BESTYRELSEN

Sommerferien synger vist på sidste vers hos de fleste af os, så her en lille opdatering på vores nye store projekt i 2012 med fortællingen om 'HELVIG'.

Det samlede budget ligger på ca. kr. 600.000,00 og foreløbigt er der givet tilsagn på kr. 230.000,00 fra følgende sponsorer:

LAG Thy/Mors
Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond
Nordeafonden

Herudover afventes der beslutning fra Thisted kommune om tilskud plus underskudsgaranti.

Og vores ihærdige kasserer Bent Jørgensen er i fuld gang med at sende ansøgninger ud til diverse fonde m.v.

Og inden længe vil bestyrelsen også gå i gang med at kontakte lokale sponsorer rundt om i Thy.

Så forhåbentlig lykkes det at samle det nødvendige beløb sammen. 

Iøvrigt er datoer for premiere og øvrige forestillinger fastsat.
Premieren bliver fredag d. 8. juni og med forestillinger lørdag d. 9. juni og søndag d. 10. juni. - samt fredag/lørdag/søndag d. 15-16-17. juni.
Alle forestillinger opføres som sædvanligt på Friluftsscenen i Anlægget i Snedsted.

BIND 3 i ROMANEN OM 'HELVIG' PÅ VEJ.

Forfatteren Winni Østergaard arbejder i øjeblikket på bind 3 i fortællingen om det uægte barn Helvig's liv og opvækst.

Romanen med den foreløbige arbejdstitel ”Til deres dages ende” omhandler Helvigs voksenliv indtil hendes død i året 1898.

Winni Østergaards første bog med titlen 'Helvig' blev udgivet i 2005.
Med Helvig, født uden for ægteskabet, som den centrale person, fortæller bogen om livet i landsbyen Refs i Hurup sogn i Thy om årene 1816 til 1838.

2. bog om Helvig med titlen 'Ud og hjem' blev udgivet i 2008.
I 1840erne og 1850erne har tjenestepigen Helvig fra Thy mange forskellige pladser, og efter en lidenskabelig sommer føder hun en pige. - Også danmarkshistorien når Thy - enevælden falder, demokrati.

En del af baggrunden for vores nye skuespil i 2012 er netop hentet i forfatteren Winni Østergaards store dokumentarroman ”Ud og hjem.”

Og det nye 3. bind om 'Helvig' forventes udgivet netop omkring vores nye forestillings premiere.

 

SYNOPSIS - OM STYKKET 'HELVIG'.

Efterhånden som tingene vedr. vores nye forestilling 'Helvig' skrider frem - vil vi løbende tilrette vores hjemmeside med focus på forestillingen sommeren 2012.

Første skridt i den retning er, at vores forfatter Steen Mourier har tilrettet synopsis for forestillingen - netop så den er tilpasset til brug på vores hjemmeside.

Den bliver derfor nu lagt ind på vores hjemmeside via henvisning på forsiden.

Adressen er: www.teutoner.dk 

TEUTONERKORET STARTER NY SÆSON.

Sang er udtryk for livsglæde - så går du og nynner for dig selv i hverdagen, har vi et godt tilbud til dig.
Korsang er for alle sangglade! Vi synger meget forskelligt - lige fra viser, rytmisk musik til klassisk.

Der fordres ingen forkundskaber, kun lysten til at synge og være med i et godt fællesskab sammen med andre sangentusiaster.
Vores korleder arbejder i sin undervisning med sangteknik og klang, samt det at tage ansvar for den enkelte og helheden.

Kursus nr. 227. Teutonerkoret. Snedsted Skole.
Starter torsdag den 22. sept. kl. 19.30 – 21.15.
Ialt 12 x 2 lekt. for 425 kr.

Kursus nr. 1227. Teutonerkoret. Snedsted Skole.
Starter torsdag den 12. jan. kl. 19.30 – 21.15. Ialt 11 x 2 lekt. for 390 kr.

Begge moduler for 775 kr.

Korleder: Organist, Cand. phil. Annette Boch Pedersen.

INFO

Efterhånden som tingene udvikler sig, vil vi løbende orientere Jer via Nyhedsbreve som dette - men vil også opfordre alle til jævnligt, at holde øje med Nyhederne på vores hjemmeside.

Vi er klar over, at nogle er lidt utålmodige med hensyn til 'NYT' på hjemmesiden - men selv om bestyrelsen arbejder bag kulissen med mange forskellige ting - så er det altså ikke ensbetydende med, at tingene bare kan offentliggøres.

Der skal være hold i de ting vi bringer på vores hjemmeside - tingene skal drøftes, undersøges, og aftales m.m. - før evt. endelige beslutninger kan træffes af bestyrelsen - og først herefter offentliggøres på vores hjemmeside. 

Men godt at høre, se og mærke at denne 'kriblen' rundt omkring er begyndt at indfinde sig.

Mange sommerhilsener

Torben Jensen
webmaster
Tlf. 96 19 90 00
torben@easy-net.dk