Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

13.11.2011

Teutonernes generalforsamling bød på pænt fremmøde samt ny- og genvalg til bestyrelsen. Den årlige generalforsamling i Teutonernes Rejse indledtes af Teutonerkoret, som underholdt de omkring 35 fremmødte med en række sange bl.a. også fra tidligere forestillinger.
Koret er inde i en rigtig god gænge, og består af godt en snes medlemmer, så det tegner jo allerede godt med hensyn til den nye forestilling i 2012.

Ole Skovgaard valgtes som dirigent, og kunne konstatere generalforsamlingen var lovlig varslet.

 
 
Klik på billedet for stort foto. 

Herefter var det formanden Thorkild Madsen som aflagde beretning fra bestyrelsen om det forgangne år, og Thorkild kunne berette om et år, hvor der havde været afholdt 10-12 bestyrelsesmøder, samt diverse møder med Aktivitetsudvalget. Og året havde også budt på diverse arrangementer bl.a. teaterforestilling og café-aften m.m.
Herudover var det selvfølgelig den nye forestilling på Friluftsscenen i 2012 ’Mikkel og Helvig’, som bestyrelsen hovedsageligt havde beskæftiget sig med, og her kunne formanden fortælle, at den efterfølgende turné vil følge i Kristen Kold´s fodspor til Ryslinge Højskole/Efterskole.
De oprindelige planer om en turné til Letland er p.g.a. meget store transportomkostninger (ca. 200.000,-) skrinlagt i denne omgang.

Turneen er foreløbig datosat til d. 2-3-4—5. juli 2012 – evt. med afrejse søndag d. 1. juli – men meget mere om dette senere.

Med hensyn til økonomien i forestillingen ’Mikkel og Helvig’ var formanden optimistisk og sagde, at med de økonomiske tilsagn man havde fået, så skulle det nok lykkes at få økonomien på plads til den nye forestilling.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Bent Jørgensen, som gennemgik tallene – og her fremgik det, at året havde givet et lille overskud på kr. 4.663,00 – sådan at foreningens egenkapital nu er på ialt kr. 57.356,00. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Under punktet ’Drøftelse af fremtidige aktiviteter’ fremgik det bl.a., at man planlægger en teaterforestilling i Snedsted Minihal d. 23. november 2011 kl. 19.30 med Thy Teaters forestilling ’Nolde’.
Forestillingen er med spisning forud – men de sidste detaljer med dette mangler p.t. – og vil derfor blive fremsendt i en særskilt mail/nyhedsbrev. Men reserver datoen.

Endvidere planlægges der en jule-caféaften d. 16. december – mere om det senere.
Og endelig arbejdes der også på en teaterforestilling i foråret 2012.

Med hensyn til kontingent blev det besluttet, at dette vil forblive uændret.

Vedr. valg var Henny Clausen og Joan Desirée Thaisen Lowe på valg, og resultatet blev at Joan genvalgtes, mens Gitte Bloch Pedersen, Snedsted nyvalgtes.
Konstitueringen viste at Thorkild Madsen  og Bent Jørgensen fortsat er h.h.v. formand og kasserer, mens Joan Desirée Thaisen Lowe er sekretær.

Vedr. valg af revisionsfirma blev det overladt til bestyrelsen at forhandle betingelser, pris m.v. med det nuværende revisionsfirma Brandt Revision.

Under evt. orienterede Ole Skovgaard bl.a. om Kulturelt Samråds virke og fremtidige planer m.m. 


Klik på billederne for store fotos.