Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

01.11.2012

Teutonernes generalforsamling bød på 3 nyvalgte til bestyrelsen. 


 

Formandens beretning.

På generalforsamling kunne formanden Thorkild Madsen berette om et meget travlt år, ikke mindst med forberelserne til sommerens store friluftsspil med titlen ’HELVIG – alle tiders kvinde’. – Og ikke bare travlhed i bestyrelsen, men også blandt de mange frivillige, som ydede en jætteindsats op til premieren til det store friluftsspil – og som blev en stor succes på alle områder, og som har fået megen ros, sagde formanden.

Udover sommerens friluftsspil, bød året også på teaterstykket ”Nolde” i november måned samt et Julecafé-arrangement i december. I januar og februar blev der afholdt to informationsmøder for de interesserede deltagere i sommerens friluftsspil, og endelig havde Teutonerne også deltaget i den afholdt Messe i Snedstedhallen med en tombola, hvilket måske ikke havde givet den helt store indtjening, men havde derimod givet en del nye medlemmer af foreningen.

Regnskab

Årets regnskab blev gennemgået af kasserer Bent Jørgensen, og viste et underskud på kr. 18.032,00 – men også en positiv egenkapital på kr. 39.324,00 ved årets udgang.

 


Klik på billederne for større fotos.Forslag til fremtidige aktiviteter

Også kommende aktiviteter blev drøftet, hvor der bl.a. blev foreslået en revy, teateraftener, Café-arrangementer m.m. – mens der også blev opfordret, at man så hurtigt som muligt, også tog fat på bl.a. emnet for den næste friluftsforestilling – jo tidligere jo bedre, som det blev formuleret. Endelig blev der også nævnt nedsættelse af diverse undergrupper, som kunne arbejde med diverse aktiviteter i foreningen, indtil der igen står et større friluftspil på programmet.
Der var dog enighed om, at overlade disse ting til bestyrelsen, som så senere skal komme med et udspil omkring de forskellige initiativer.

Fastsættelse af kontingent

På generalforsamlingen var der en debat om størrelsen på kontingentet til foreningen, og det blev overladt til den nye bestyrelse, at overveje en kontingentstigning eller ej til næste generalforsamling.
Så kontingentet er altså uændret indtil videre.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg var Thorkild Madsen, Hans Jørgen Andersen (Hanse) og Gitte Bloch Pedersen – som alle tre ikke ønskede genvalg.
Så derfor skulle der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og det blev Lene Bek Nielsen, Anne Torp og Anne Marie Steensen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen på denne vis:

Formand                                        Lene Bek Nielsen
Næstformand                                 Anne Torp
Kasserer                                        Bent Jørgensen
Sekretær                                       Joan Desirèe Thaisen Lowe
Bestyrelsesmedlem                        Anne Marie Steensen

Valg af revisionsfirma

Generalforsamlingen var enige om at genvælge Revisionfirmaet BRANDT, Thisted.

Evt.

Her var der stor ros til bestyrelsen – og en speciel tak for indsatsen til de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer, og der var også en tak og bifald til Folmer Svendsen og Ida Wium for deres ekstraordinære store indsats med bl.a. scene- og kulisseopbygning m.m.