Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

09.11.2012

Lidt nyt fra den nye bestyrelse... 

 

Teutonernes nyvalgte bestyrelse holdt tirsdag d. 7. nov. sit første bestyrelsesmøde, hvor man havde mange emner og diverse initiativer oppe og vende m.h.t. fremtiden i vores forening.

20. års jubilæum

Teutonernes Rejse’s 20. års jubilæum - for første forestilling med titlen ”Teutonernes Rejse”, som havde premiere d. 27. juni 1993. Foreningen blev stiftet d. 22. januar 1992 – men bestyrelsen synes, at det skal fejres i 2013, m.h.t. at det er 20. år siden den første forestilling løb af stabelen.

Præcis hvornår dette skal fejres er endnu ikke endelig aftalt, men så snart vi kender datoen m.m., vil I alle få besked om dette.

Nytårskur

Bestyrelsen har besluttet, at der afholdes Nytårskur fredag d. 11. januar 2013. Mere information om dette senere, men reserver datoen nu.

Workshop

Med baggrund i de forslag til fremtidige aktiviteter, som fremkom under turen til Ryslinge, er der planlagt en såkaldt Workshop lørdag d. 26. januar 2013.
Mere herom senere, men reserver datoen nu.

Næste forestilling

Bestyrelsen fik en god snak om den næste forestilling, som bliver i 2015. Bestyrelsen er indstillet på – allerede nu – at gå i gang med forberedelserne til denne forestilling.
Det handler bl.a. om at finde en spændende historie til stykket – og at finde frem til en forfatter, som i første omgang kan skrive en synopsis.

Bestyrelsens medlemmer arbejder hver især - frem til næste bestyrelsesmøde – på at finde emner/historier til stykket, og evt. forslag til en forfatter.

Så hvis nogen har et godt forslag til, hvad den næste forestilling skal handle om, så hører vi meget gerne om det – og gerne inden næste bestyrelsesmøde.


Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 4. december 2012.