Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

15.10.2005

Mere nyt fra Nyhedsbrevet.... 

 

I det netop udsendte Nyhedsbrev for oktober 2005, har vi tidligere bragt lidt nyt fra formanden, men herudover orienterer bestyrelsesmedlem Nora Hornstrup bl.a. også lidt om bestræbelserne for at skaffe økonomi i projektet.

Bl.a. er der sendt brev og præsentationsfolder ud til over 100 forretninger, pengeinstitutter, virksomheder og institutioner i et stort geografisk område.

Herudover er der foreløbig sendt ansøgninger afsted til omkring 20 forskellige fonde, og flere er på vej. 

 

 

 
Vestervig kirke.

Et konkret resultat er der allerede indløbet, idet foreningen har modtaget et sponsorat fra Thisted Forsikring (tidl. Thisted Amt) på ikke mindre end kr. 5.000,00. Tusind tak for det. 

I nyhedsbrevet fremgår det også at Yvonne tidligere er trådt ud af bestyrelsen, idet hun er flyttet fra egnen, og bestyrelsen har derfor været henvist til selv at supplere sig op med et nyt medlem, og det blev med en person, som er godt kendt i Teutonerkredsen, nemlig Nora Hornstrup, Kallerup. I samme forbindelse fremgår det, at der på generalforsamlingen den 14. november på Snedsted kro, er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og hvor "mindst een ikke ønsker at modtage genvalg", som det lidt kryptisk er formuleret.

Det betyder jo, at der ihvertfald skal vælges mindst 1 nyt bestyrelsesmedlem, samt et par nye suppleanter - og i den forbindelse opfordres alle til at møde op til generalforsamlingen, og give sit besyv med.

Bestyrelsen er jo som vanen tro hårdt presset med masser af arbejdsopgaver, som skal klares til en sådan ny forestilling, og derfor er alle frivillige, som godt vil give en hånd med særdeles velkomne - allerede nu, og henvendelser vil blive modtaget med kyshånd af bestyrelsen.

Dagsordenen for generalforsamlingen den 14. november kl. 1930 på Snedsted Kro ser foreløbig således ud:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   på valg er Tage Leegaard, John Pedersen og Nora Hornstrup.
  7. Valg af revision.
  8. Evt.

Husk også at indbetale kontingent.

Og husk også at forudbestille billet til Limfjordsteatrets forestilling "En ren formalitet" mandag den 24. okt. kl. 19.30 på Stagstrup skole - på tlf. 97 93 91 43 eller 97 93 60 83. (Se under Nyheder).