Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

17.11.2005

Lidt nyt fra generalforsamlingen.... 

 

På Teutonernes generalforsamling mandag aften indledte formanden John Pedersen sin beretning med et 3 år gammelt citat fra bladet ”På de Skrå”, hvor Bent Rasmussen, formand for DATS repetoireudvalg, bl.a. skrev i sin anmeldelse af vores sidste forestilling: ”Lykkelige er den by, som har et hold, der kan lave noget så godt.”

Nu nærmer sig så tiden for et nyt projekt i Snedsted, og med kommunevalget og valget til de nye regioner, nærmer tiden sig også, hvor foreningen skal sige farvel til 2 meget positive medspillere igennem årene, nemlig den nuværende Thisted kommune og Viborg Amtsråd, som også denne gang har sagt ja til at støtte det nye projekt om ”Liden Kirsten og Prins Buris.

Det er så op til vores forening at gribe handsken og medvirke til, at gøre Snedsted til det kulturelle midtpunkt i den nye storkommune, og for at det skal lykkes, må vi i foreningen være dygtige nok til – og appellere til, at hele Snedsted by og omegn bliver engageret i projektet. Det er meget vigtigt, for når først byen er engageret, vil det også nå ud til resten af Thy. Vi vil være i superligaen af dansk amatørteater, sluttede formanden de indledende bemærkninger. 

 

 


Generalforsamlingens deltagere fra den ene ende af bordet...Klik for stort foto.

 


Og fra den anden ende af bordet....Klik for stort foto.
 

Om bestyrelsens arbejde i årets løb, nævnte formanden, at man godt kunne mærke fraværet af foreningens tidligere formand Karl Erik Jensen, som ikke ønskede at fortsætte ved sidste generalforsamling, og forholdsvis hurtigt inde i den nye bestyrelsesperiode, havde foreningen også måttet tage afsked med Yvonne Krog, som flyttede fra egnen. Derfor havde man måttet supplere bestyrelsen op, og det blev med Nora Hornstrup.
Formanden appellerede i den forbindelse til, at 5 mand i bestyrelsen måske var i underkanten, og udtrykte tanker om evt. at udvide bestyrelsen med et par stykker, eller at man i hvert fald fik hjælp til at klare nogle af de mange opgaver.

Om foreningens samarbejde med Limfjordsteatret kunne formanden berette, at der i det forløbne år havde været arrangeret 2 forestillinger, begge på Stagstrup skole, idet Kulturhuset i Snedsted begge gange havde været optaget til anden side. Også her håbede formanden, at det fremover kunne lykkes at finde et par personer, som fremover ville tage sig af disse arrangementer.

Om projektet i 2006 ”Balladen om Liden Kirsten og Prins Buris, kunne det oplyses, at forestillingen er planlagt til at have premiere i København i den sidste uge af juni måned. Da mange har familie m.v. i København, kan vi nok forvente pænt besøg til vore forestillinger der, og derfor er der nok også udsigt til en publikumsindtægt – også i København. Herefter er der ferie i en lille månedstid, inden forestillingen får repremiere på Friluftsscenen i Snedsted.

Der arbejdes med en scenografisk ide om, at kulisserne bl.a. skal være noget med storskærme, hvor der vises billeder af  naturen i Thy, og her har foreningen allerede engageret sig med en fotograf.
Også instruktøren er på plads, nemlig Per Bech Jensen, Lystrup, som har en uddanelse som Bachelor of Arts, BA bag sig, samt medvirken i en lang række af projekter. Forfatteren er Bent Haller, som allerede er i færd med at skrive ”sandheden” om Liden Kirsten og Prins Buris, og når manuskriptet foreligger, vil der først i det nye år blive indkaldt til stormøde.
Komponisten bliver en ung dame, som hedder Pernille Sejlund. Hun håber at blive optaget på det kongelige Musikkonservatoriums komponistlinje, som kun fire kvinder hidtil har opnået.
Teutonerkoret havde planer om at starte op allerede i september måned, men deltagerne blev enige om, at de ville vente til efter jul, og det er allerede bestemt, at øveaftenen bliver torsdag i det nye år. Så interesserede bedes reservere denne aften. Nærmere tidspunkt vil blive oplyst senere.

Formanden omtalte også foreningens nye hjemmeside, og appellerede om at alle vil sende deres e-mailadresser til Torben Jensen på adressen torben@easy-net.dk  - hvorefter det fremover vil være muligt at udsende Nyhedsbrevene elektronisk – idet det er temmelig krævende både rent arbejdsmæssigt, men også økonomisk hver gang at udsende disse nyhedsbreve pr. brev. Og i det hele taget blev der opfordret til, at man fremover fulgte godt med på foreningens hjemmeside på www.teutoner.dk .

Formanden sluttede sin beretning af med det han kaldte ”en forholdsvis kortsigtet vision”, nemlig til starten af september måned 2006. Visionen her er, at en række aktive ”Teutonere” har haft en uforglemmelig sommer med en fantastisk overstået forestilling. Publikum er strømmet til. Københavnerne snakker meget om de thyboere. Vi har været nogle fantastiske ambassadører for vores egn, og Thy er atter en gang kommet på kulturlandkortet – og i landets aviser kan man læse: ”..lykkelige er denne by, som har et hold, der kan lave noget så godt.”


Øvrige punkter på dagsordenen: 

  1. Regnskabet blev forelagt af kassereren Tage Leegaard og blev enstemmigt godkendt.

  2. Kontingentet fortsætter uændret med kr. 150,00 pr. husstand og kr. 100,00 for enkeltpersoner.

  3. På valg til bestyrelsen var formanden John Pedersen, kassereren Tage Leegaard samt Nora Hornstrup.
    Alle tre genvalgtes.
    Frivillige til at yde en hjælpende hånd til bestyrelsen efterlyses.

  4. Under evt. blev der bl.a. drøftet udsendelse af nyhedsbrevene elektronisk, og det blev her oplyst, at alle som ikke har en mailadresse, selvfølgelig vil få nyhedsbrevet tilsendt pr. post. I øvrigt vil alle nyhedsbreve også blive lagt på hjemmesiden, så hvis man ikke har en mailadresse, men adgang til en computer f.eks. på jobbet m.v., så kan man altså også følge med her.

 
Mødet som i øvrigt blev ledet på "fremragende vis" af foreningens tidligere formand Karl Erik Jensen, kunne herefter afsluttes i ”god ro og orden.”