Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

05.10.2006

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.... 

 

Foreningen Teutonernes Rejse afholder ordinær generalforsamling

MANDAG DEN 30. OKTOBER 2006 KL. 19.30 PÅ HOTEL SNEDSTED KRO

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    På valg er Lene Balle og Vagn Thorning.
  7. Valg af revision.
  8. Evt.

Alle opfordres til at møde op, og være med til at præge foreningens fremtid.

Bestyrelsen