Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

20.11.2006

Foreningens nye bestyrelse har nu konstitueret sig.... 

 

Den nyvalgte bestyrelse for foreningen Teutonernes Rejse afholdte lørdag d. 18. november sit første møde efter generalforsamlingen, og her konstituerede man sig på følgende måde:

 • Formand John Pedersen
 • Næstformand Thorkild Madsen
 • Kasserer Tage Leegaard
 • Redaktør Torben Jensen
 • Sekretær Nora Hornstrup

Herudover gennemgik bestyrelsen de evalueringsskemaer som man havde modtaget vedr. sommerens forestilling - ligesom der også forelå en evaluering fra vores instruktør Pia Mourier. Bestyrelsen arbejder videre med synspunkterne og forslagene i evalueringsskemaerne, ligesom man også allerede nu diskuterede forskellige ting, som man vil gøre anderledes i forbindelse med næste forestilling.

AKTIVITETSUDVALG

På generalforsamlingen kom der også forslag om, at nedsætte et udvalg af interesserede, som skulle arbejde videre med forslag til div. aktiviteter i tiden frem til næste projekt.
Udvalget består foreløbigt af Vagn Thorning, Lisbeth Nielsen og Leø Søgaard samt Thorkild Madsen fra bestyrelsen. John vil nu kontakte udvalgets medlemmer med henblik på et møde, så man kan få startet op.

MEDLEMSMØDE/NYTÅRSTAFFEL

Teutonerkorets medlemmer plejer at afholde en lille julefrokost hvert år, men da foreningen også gerne vil afholde et medlemsmøde snarest muligt, blev det besluttet at slå tingene sammen, så der nu i stedet for afholdes:

 • MEDLEMSMØDE/NYTÅRSTAFFEL torsdag den 4. januar kl. 18.00 på Snedsted skole.
 • Programmet vil bestå af spisning, hygge og sang - samt drøftelse af fremtiden for foreningen - nyt projekt m.v. 

  Thorkild vil kreere en lille lækker menu, som vil bestå af:
  • Sild og kippers
  • Rødspættefilet
  • Varm leverpostej
  • Frikadeller og rødkål
  • Boller med pålæg og ost
 • Altsammen til den fantastiske billige pris a kr. 40,00 pr. person
 • Tilmelding til aftenen er nødvendig af hensyn til maden.
  Ring eller mail til Torben på tlf. 96 19 90 00 eller på torben@easy-net.dk - gerne hurtigst muligt, men allersenest d. 2. januar.
 • Der kan selvfølgelig købes div. drikkevarer til normale lave medlemspriser.


CAFÈ / VISE-VERS AFTEN

  • En rigtig stemningsfuld cafe-aften er programsat til torsdag den 1. marts kl. 19.00 på Snedsted skole.
  • Her vil der være lidt korsang med Teutoner-koret og måske et kor udefra - nogle fællessange - og så forhåbentlig nogle indslag fra nogen af jer.
   Alle indslag - sange, musik, eller anden optræden er helt vildt meget velkomne.

   Vil du/I gerne give et nummer eller to - så slå på tråden til John på tlf. 97 93 39 40 - så vi ved, hvad vi har at gøre godt med.


NY BROCHURE

 • Et ønske om at der fremstilles en form for brochure, til brug for hvervning af nye interesserede medlemmer til foreningen, bliver nu taget op - og Torben vil forsøge at lave et udkast hertil, som vil blive forelagt på næste bestyrelsesmøde . d. 10. januar. Nærmere herom senere.