Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

07.01.2007

Nyhedsbrev om Nytårstaffel, aktivitetsudvalg og musicalen CATS... 

 NYTÅRSTAFFEL

Torsdag aften blev der som bekendt afholdt NYTÅRSTAFFEL i vores forening, hvor programmet stod på spisning, hygge, sang og en lille orientering fra bestyrelsen vedr. et evt. nyt fremtidigt projekt.

Nora Hornstrup fra bestyrelsen kunne fortælle de ca. 35 fremmødte, at bestyrelsen har besluttet, at der arbejdes frem mod et nyt musikteater-projekt til afvikling i sommeren 2009.

Projektet skal selvfølgelig opføres på Friluftsscenen i Snedsted, og som ved alle tidligere projekter skal det nye projekt naturligvis også på turnè med forestillingen.
 

 


Målet for det nye projekts turne går atter til udlandet – dog ikke så langt væk – kun til syd for grænsen, nærmere bestemt det Slesvigske grænseland.
Præcist hvor projektet skal/kan opføres i grænseområdet, er det dog p.t. for tidligt at sige noget mere konkret om, men næste fase for bestyrelsen bliver i første omgang, at forsøge at skabe nogle kontakter i området evt. med hjælp fra Grænseforeningen.

Heller ikke emnet/historien for projektet er fastlagt endnu, men flere emner har været oppe at vende – og flere kommer sikkert til – men et af emnerne har været ”datidens studetransporter fra Thy til området syd for grænsen”.

Om der er ”kød” nok på den historie til en forestilling vides ikke på nuværende – måske bliver historien en anden – og måske behøver historien heller ikke at indeholde et link imellem Thy og Grænselandet, hvilket de tidligere projekter jo heller ikke har gjort bortset fra den første forestilling.

Men det vigtige i første omgang er vel også, at vi allerede nu kan melde ud:

1.      At der bliver et projekt i 2009.
2.      At turneen planlægges at gå til det Slesvigske grænseområde.
3.      Og at bestyrelsen allerede fra nu af – arbejder målrettet hen mod projektet.

I øvrigt var det en rigtig hyggelig aften, og mange foreslog at det fremover gøres til en tradition, at afholde en sådan nytårstaffel hvert år.
 

AKTIVITETSUDVALGET

På generalforsamlingen blev der som bekendt nedsat et aktivitetsudvalg, hvis fornemste opgave er at arrangere diverse aktiviteter i foreningens regi i tiden indtil næste projekt sættes i gang.
Det er jo en særdeles vigtig opgave, at der løbende sker noget i vores forening, og at vi på den måde kan bibeholde og bygge videre på det gode sammenhold, som blev skabt ved sommerens forestillinger, og at tidligere aktive medlemmer og meget gerne nye, måske på den måde kunne få lyst til at blive medlem, og være med i det dejlige fællesskab.

Nye er faktisk allerede kommet til via koret, som jo heldigvis stadig er særdeles aktiv – og har nogen lyst til at være med her, er man særdeles meget velkommen. Kontakt Anette tlf. 97 93 39 40.

Medlemmerne af Aktivitetsudvalget er følgende:
Lisbeth Nielsen, Leo Søgård, Vagn Thorning og fra bestyrelsen Thorkild Madsen.

Har nogen lyst til at give en hånd med i dette udvalg er man meget velkommen – kontakt Thorkild Madsen tlf. 97 93 49 65 eller Leo Søgård tlf. 97 93 49 09.
 

TUR TIL HOLSTEBRO MUSIKTEATER SØNDAG D. 11. MARTS

Den første aktivitet fra aktivitetsudvalgets side – som Leo Søgård er hovedmanden bag – bliver en tur til Holstebro Musikteater, hvor vi skal se:

Andrew Lloyd Webbers verdensberømte musical CATS

som havde premiere den 11. maj i London 1981, og den sidste forstilling gik over scenen i London 11 maj 2002.
Sammenlagt spillede CATS hele 21 år for udsolgte huse. Så det er ikke uden grund, at CATS har fået prædikatet "verdens bedste musical".

   

Leo har reserveret 30 billetter, hvoraf de fleste allerede blev afsat ved Nytårstaflen, men Leo kan muligvis skaffe flere billetter, så hvis nogen gerne vil med – så er det nu!!

Pris pr. billet med rabat ved 30 stk. er kr. 300,00 - unge under 25 år dog kun kr. 158,00 - som skal betales ved tilmelding.

Der bliver arrangeret fælles buskørsel fra Snedsted med afgang fra Stationspladsen kl. 17.20, som tur/retur til Holstebro ved 30 stk. koster kr. 100,- pr. person. Hvis vi bliver flere bliver prisen pr. person naturligvis mindre.

Tilmelding efter først til mølle princippet til Leo Søgaard tlf. 97 93 49 09 evt. mail 97934909@mail.dk - og senest torsdag den 18. januar – men der er jo ingen grund til at vente.

Se mere omkring musicalen på www.musikteatret.dk.

Et rigtig godt nytår til jer alle.

Mange hilsener
Torben Jensen
torben@easy-net.dk