Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

15.05.2007

Nyhedsbrev maj 2007 


NYHEDSBREV MAJ 2007

Hermed et lille nyhedsbrev til jer alle, for lige at orientere lidt om, hvad der sker og er sket i vores forening siden sidste nyhedsbrev.

SIDEN SIDST

Cafè-aften
Torsdag aften den 1. marts blev der afholdt en Cafè-aften i musiklokalet på Snedsted skole, som blev en stor succes og en helt forrygende dejlig aften, hvor musiklokalet var fyldt til sidste plads ved hyggelige små runde borde – ja flere stole måtte hentes ind i sidste øjeblik, så alle kunne komme til at sidde ned.
På forhånd var der sørget for en del af underholdningen i form af Thy Folklore`s sang- og musikgruppe samt Teutoner-koret.

Herefter var der frit slag på scenen – og helt forrygende blev det, da en masse friske Teutonere på skift gik på scenen, og underholdt med sang og musik m.v.

Og da der undervejs var mulighed for, at man kunne forfriske sig med et glas rødvin, en øl eller sodavand, samt en kop kaffe m/wienerbrød og lagkage – ja så blev det en helt fantastisk aften, som alle var enige om bør gentages i løbet af efteråret 2007 – men efter ønske vil det så blive afholdt en fredag aften.

 

 

 

Musicalen CATS
Søndag den 11. marts var der arrangeret fælles buskørsel til Holstebro Musikteater, hvor ca. 40 teutonere så musicalen CATS.
Det blev en rigtig hyggelig aften, og spændende at se og opleve Musikteatret, mens der var lidt delte meninger om selve forestillingen, som i sin helhed måske var lidt langtrukken – både fordi næsten alle skuespillerne var på scenen hele tiden, og samtidig var der stort set ingen sceneskift undervejs. Også gode musik- og sangnumre var måske lidt af en skuffelse, bortset fra hovednummeret ”Memory” med Trine Jepsen. 

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøderne i h.h.v. marts og april har hovedsageligt drejet sig om det nye projekt i 2009 med temaet ”Studedriften fra Thy til området syd for grænsen”.
Imidlertid har det vist sig, at Fyrspillene i Sydthy netop havde planer om den samme historie i 2010, og med henblik på at belyse denne sag, havde bestyrelsen inviteret formanden og et bestyrelsesmedlem fra Fyrspillene med til vores sidste bestyrelsesmøde den 19. april.

Her viste det sig, at forfatteren Niels Stokholm - som tidligere har skrevet stykker til Fyrspillene – faktisk allerede har et færdigt manuskript på netop denne historie.
På mødet blev et evt. samarbejde de to foreninger imellem om netop dette stykke også drøftet – nu hvor vi er blevet een kommune – men kulturen i de to foreninger viste sig hurtigt at være for forskellige – men man blev enige om gensidigt at holde hinanden orienteret om datoer og tidspunkter m.m., og iøvrigt hjælpe hinanden det man kunne hen ad vejen.

Så bestyrelsen arbejder nu videre med projektet – måske i en lidt bredere version – med titlen: Studedrift, oksevejen til Nordtyskland, ravvejen eller lign. Beskrivelse og projektudkast er under udarbejdelse.

Også spørgsmålet om evt. instruktør på det nye projekt blev drøftet. Skal vi igen forsøge at finde en ny instruktør – med den usikkerhed det indebærer – eller kan vi evt. genbruge en tidligere instruktør.
Og her viste det sig lynhurtigt, at bestyrelsen var enige om at spørge Pia Mourier, om hun evt. igen kunne være interesseret i rollen som instruktør. Pia gjorde et fantastisk arbejde med forestillingen i 2006 på trods af, at hun hovedkuls blev kastet ind i projektet på et meget sent tidspunkt. Derfor var bestyrelsen enige om, at man igen gerne ville have Pia til et nyt projekt, hvor hun kunne være med helt fra start.

Som sagt så gjort. Forespørgsel er rettet til Pia, som har svaret, at hun er meget beæret over, at vi igen henvender os til hende, og at hun selvfølgelig er meget interesseret i igen at samarbejde med alle de ”dejlige mennesker der er med i Teutonerne”.

Mere konkret kan det ikke blive på nuværende, da vi på dette tidlige tidspunkt jo hverken har et færdigt projekt eller økonomi til at skrive kontrakt. Men kontakten er nu etableret, og bestyrelsen arbejder videre med sagen og projektet, så vi denne gang kan være ude i rigtig god tid med hensyn til at søge om økonomi, kontraktskrivning osv.

ØVRIGE INFORMATIONER

Revy.
Vores Aktivitetsudvalg har igen planer i støbeskeen. Denne gang handler det konkret om at arrangere en Revy på spillepladsen i august, og rygterne vil vide, at der også er planer om spisning i teltet inden forestillingen, men det hører vi helt sikkert meget mere om, når vi kommer lidt længere hen på året.

Snedsted Tambourkorps.
Formand John har haft en snak med formanden for Snedsted Tambourkorps, om deres evt. interesse i at medvirke på vores næste projekt med henblik på musikere i orkestret, og måske også i en rolle som Tambourkorps på vores planlagte turne i det Slesvigske grænseområde.
Tambourkorpset har givet udtryk for, at de er meget interesseret i at medvirke, og har endvidere foreslået, at der evt. arrangeres en fælles julekoncert med Teutonerkoret og Tambourkorpset i Snedsted kirke i december måned.

Forskønnelse af Anlæg og Friluftsscene.
Snedsted Håndværker- og Borgerforening har nogle planer om en evt. større forskønnelse af det grønne området i anlægget, hvori Friluftsscenen jo naturligt indgår.
Projektet skulle så evt. indgå i en ansøgning om at få del i midlerne på de 60 mio. fra h.h.v. Real-dania og Thisted kommune, som er afsat til udvikling af Landsbyerne i Thisted kommune.
Meget mere om den sag, når mere konkret information foreligger.

ÆNDRING AF HJEMMESIDEN
I den nærmeste fremtid vil vi ændre indholdet på www.teutoner.dk, så den bliver mere tidsaktuel.
Informationer, billeder m.m. om sidste forestilling om "Prins Buris og Liden Kirsten" vil derfor blive flyttet ned under menupunktet "Tidligere forestillinger > Turnèer."
Men det finder I jo efterhånden ud af, når I besøger hjemmesiden.

Mange hilsener til jer alle

Torben Jensen
torben@easy-net.dk