Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

21.09.2007

Ordinær generalforsamling afholdes d. 23. okt. 2007 kl. 19.00... 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i vores forening Teutonernes Rejse, som afholdes

tirsdag d. 23. oktober 2007 kl. 19.00 på Snedsted Kro

med følgende dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Drøftelse af kommende aktiviteter
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
      John Pedersen (modt. genvalg)
      Tage Leegaard (modt. ikke genvalg)
 7. Valg af 2 suppl. (vælges hvert år).  
 8. Valg af revision
 9. Eventuelt

Vi håber som sædvanligt på stort fremmøde, så velkommen til alle.

 

 
Billede fra generalforsamling i 2006.
Klik for stort foto.