Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

22.09.2007

Nyhedsbrev 22. september 2007.... 

Kære Teutonere.

Tirsdag d. 18. september afholdt bestyrelsen sit første møde efter sommerferien, og her var det først og fremmest det nye projekt i 2009, samt efterårets generalforsamling som blev drøftet, men lidt nyt er der også fra vores Aktivitetsudvalg samt vores kor – Teutonerkoret.

 

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 23. oktober 2007 kl. 19.00 på Snedsted Kro, med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Drøftelse af kommende aktiviteter
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:
    John Pedersen (modtager genvalg)
    Tage Leegaard (modtager ikke genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter (vælges hvert år).  
8. Valg af revision
9. Eventuelt


DET NYE PROJEKT I 2009

Projektbeskrivelse vedr. det nye projekt i 2009 omhandlende ”Studedriften/handlen i Thy” foreligger nu, hvilket i første omgang betyder, at vi nu indledningsvis kan starte med at søge midler til det forberedende arbejde med opstart af projektet.

Herudover vil bestyrelsen tage kontakt til kommunens fundraiser med henblik på at finde diverse fonde m.v., som vi efterfølgende kan ansøge om støtte til projektet.

Endvidere arbejdes der i øjeblikket på – via Grænseforeningen – at få identificeret og  etableret mulige kontakter i Sydslesvig, som jo er målet for turneen med det nye projekt.

 

 

AKTIVITETSUDVALGET

Vores aktivitetsudvalg fungerer rigtig godt, og det seneste initiativ med teltballet i anlægget blev en rigtig fin aften med ca. et halvt hundrede deltagere – heriblandt en hel del ”nye ansigter”. (Dog havde udvalget nok håbet på lidt større opbakning blandt medlemskredsen).

Men også økonomisk blev arrangementet en flot succes, og overskuddet er nu sat ind på en speciel støttekonto for vores forening, og samtidig giver det også aktivitetsudvalget lidt økonomisk råderum med henblik på nye fremtidige aktiviteter.

I øjeblikket arbejder udvalget på, at få etableret en teateraften med Limfjordsteatret i løbet af efteråret – men meget mere om det senere. 


TEUTONER-KORET

Teutonerkoret har netop indledt sin nye sæson, og øveaftnerne foregår fremover hver torsdag aften i Musiklokalet på Snedsted skole fra kl. 19.30 – 21.15.

Skulle du evt. have lyst til at være med i koret, så kan det sagtens nåes endnu – og alle er rigtig meget velkommen. Kontakt evt. Annette B. Pedersen for evt. yderligere oplysninger på tlf. 97 93 39 40.

P.b.v.

Torben Jensen
redaktør/webmaster