Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

25.10.2007

Teutonerne arbejder sig stille og roligt i stilling til nyt projekt i sommeren 2009.... 

 

På Teutonernes generalforsamling tirsdag aften på Snedsted Kro, orienterede formanden John Pedersen i sin beretning de omkring 35 fremmødte om, at det forgangne år for bestyrelsens vedkommende har været et såkaldt overgangsår, hvor der først og fremmest skulle tages stilling til et evt. nyt projekt i 2009, og herefter findes ud af emnet/historien for det nye projekt.

Og som det nok allerede er de fleste bekendt, så bliver der et nyt projekt til gennemførelse i sommeren 2009, som vil tage udgangspunkt i historien omkring fortidens ”Studedrifter og handler med stude mellem Thy og området syd for grænsen  - det Slesvigske grænseområde.”

Der er nu udarbejdet en projektbeskrivelse for det nye projekt, og med udgangsgangspunkt heri arbejdes der nu frem mod at skaffe den nødvendige økonomi til projektet, udforme ansøgninger til diverse fonde m.v., og samtidig er bestyrelsen i fuld gang med at skaffe diverse kontakter i det Slesvigske grænseområde, som er målet for projektets turne.

Herudover er bestyrelsen allerede begyndt at drøfte hele spørgsmålet omkring de forskellige professionelle kræfters medvirken, som jo traditionelt er knyttet til Teutonernes store forestillinger, i form af forfatter, instruktør, koreograf, komponist, orkester- og korleder, lyd og lys m.v.

 


Omkring 35 var mødt frem til generalforsamlingen.
Klik for stort foto.

 
Vanen tro underholdt Teutonerkoret med nogle
smukke sange ved generalforsamlingen, selvom
koret ikke var helt fuldtalligt.
Klik for stort foto.

Udover arbejdet med det nye projekt i 2009, så er Teutonerne nu også blevet meget aktive med diverse kulturelle arrangementer imellem de store projekter, ikke mindst takket være det Aktivitetsudvalg, som blev nedsat efter sidste års generalforsamling – og derfor har året budt på diverse aktiviteter, bl.a. et arrangement med nytårstaffel, en visevers & cafe-aften, en teatertur til musicalen CATS i Holstebro, en fællestur til årets Fyrspil i Agger, samt et hyggeligt teltbal i anlægget med spisning, musik og dans.

Og for det nye år planlægges der allerede nye aktiviteter bl.a. et nytårstaffel-arrangement, en lokal teateraften d. 15. januar med Limfjordsteatret, en ny cafè-aften, og endvidere arbejdes der på, at der i sommerens løb evt. kunne stables et større arrangement på benene i Anlægget incl. Friluftsscenen, som kunne hedde noget i stil med ”En lørdag i parken/anlægget” eller noget i den retning, men det hører vi jo sikkert meget mere om senere.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Tage Leegaard – et regnskab som stadig bar tydelige præg af sidste års store ekstraudgifter i forbindelse med instruktørskifte m.m. midt i forløbet, og foreningens økonomi var derfor ved regnskabsårets afslutning bogstavelig talt i bund, men lidt lyspunkter er der dog på vej, i form af bl.a. et pænt overskud ved sommerens teltbal, samt kontingent-indtægter m.m., som netop nu er på vej i kassen.

Det var Tage Leegårds sidste regnskab for Teutonerne, da han ikke længere ønskede at fortsætte i foreningens bestyrelse.

I den anledning takkede formanden Tage Leegård for en mangeårig indsats i foreningen – heraf som kasserer siden 1999 – og formanden overrakte herefter kassereren en vingave som påskønnelse for indsatsen gennem årene.

Kontingentet forblev uændret med kr. 100,- om året for enkeltpersoner og kr. 150,- for en husstand.

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen, hvor John Pedersen blev genvalgt, og som afløser for Tage Leegaard nyvalgtes Lene Balle.

Som suppleanter blev Bent Jørgensen genvalgt, mens der var nyvalg af Vagn Thorning.

Og under evt. takkede Tage Leegaard for nogle spændende år i foreningen, hvor han har været med siden starten i 1993, og herefter fortalte aftenens dirigent Ole Skovgaard lidt om Kulturelt Samråd i Thisted kommune, herunder bl.a. om en foreningsfestival søndag d. 20. januar, hvor foreninger har mulighed for at fortælle om og præsentere sig selv, og hvor evt. foreningskor, orkestre m.m. ville få mulighed for at optræde på scenen i dagens løb.

Noget som bestyrelsen vil tage op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med John Pedersen som formand, næstformand er Thorkild Madsen, Nora Hornstrup som ny kasserer, Lene Balle som sekretær, og Torben Jensen fortsætter som redaktør og webmaster.