Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

10.10.2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Teutonernes Rejse

onsdag d. 28. oktober kl. 19.00 på Snedsted Kro 

med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren
 4. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  på valg er:

  John Pedersen (modtager ikke genvalg)
  Nora Hornstrup (modtager ikke genvalg)

 7. Valg af revision
 8. Evt.

Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingen.