Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

29.10.2012

Teutonerne afholder generalforsamling tirsdag d. 30. oktober 2012 

 

Teutonernes Rejse afholder generalforsamling i Snedsted Hallen tirsdag den 30. oktober kl. 19:00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Vi skal have valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Thorkild Madsen
Hanse
Gitte B. Pedersen

Ingen af ovennævnte modtager genvalg.

Der er forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.