Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

20.02.2013

Lidt nyheder fra bestyrelsen og diverse grupper… 

 

BESTYRELSEN

Bestyrelsen har netop afholdt et møde, hvor der kun var en enkelt sag på dagsordenen – nemlig TEMA for næste Teutoner-forestilling i 2015.

Til mødet var Preben Dahlgaard inviteret, da han jo netop har stor erfaring fra de første Teutoner-spil , og det blev et  rigtig godt møde, hvor mange ting blev drøftet – og uden at afsløre for meget, så ligger der nu nogle konkrete ting på bordet, som der nu arbejdes videre med.

Og selv om der er lang tid til 2015 – så er bestyrelsen enige om, at der skal tages fat på tingene m.h.t. næste forestilling i så god tid som muligt – og det er ovennævnte møde netop et udtryk for.


JUBILÆUMS-GRUPPEN

Da Teutonerne jo havde deres første store forestilling i 1993, så er det besluttet, at dette 20 års jubilæum skal fejres her i løbet af 2013 – og netop det er den nedsatte jubilæumsgruppe i fuld gang med at planlægge.

Uden at afsløre alt for meget på dette tidlige stadie, så vil selve Jubilæumsfesten blive afholdt lørdag d. 14 september 2013.

Så reserver allerede nu denne dato.!!! 

 

ARRANGEMENTS-GRUPPEN

Også denne gruppe er i fuld gang, og første arrangement er jo Café-aftenen, som afholdes nu på fredag d. 22. februar 2013 – med spisning kl. 18.00 og kl. 19.00 starter så selve underholdningen med fællessang, Teutoner-koret, og endelig vil en gruppe unge Teutonere underholde os med sang og musik m.v.
Og så bliver det jo spændende at se, om der er nogle fra publikum, som vil bidrage med et indslag.??
Læs mere om dette arrangement under Nyheder.


FORENINGSHUS/SPILLESTED-GRUPPEN

Netop et kombineret foreningshus og et musikspillested, som bl.a. også kan bruges af nogle unge som øvested for at spille musik - er et stort ønske for vores forening.

Gruppen er i fuld gang med at undersøge mulighederne i Snedsted, og det vil bare være så godt, hvis det lykkes at finde et egnet sted i Snedsted.


KURSUS-GRUPPEN

Denne gruppe er også i gang, bl.a. havde man tilmeldt sig et kursus i den sydlige del af landet, som desværre blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Der er p.t. planer om at deltage i DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke) generalforsamling, hvor man vil undersøge mulighederne for, at få det aflyste kursus placeret i Thy, hvor der måske er bedre muligheder for, at samle deltagere til et sådant amatørteater-kursus.