Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

19.10.2013

Teutonerne indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 7. november kl. 19.30... 


 

Teutonernes Rejse indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 7. november kl. 19.30 på Snedsted skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Drøftelse af kommende aktiviteter.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
    På valg er:
    Bent Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
    Joan Desirèe Thaisen Lowe
7. Valg af revision
8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen