Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

09.01.2014

Referat fra Teutonernes generalforsamling d. 7. nov. 2013... 


 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kommende aktiviteter
5. Kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Evt.

 

Referat:

1. Ole Skovgård blev valgt som dirigent.

2. Lene Bek Nielsen beretter om et blandet år som har været præget af uvished pga. den usikre økonomiske situation vedr. tilskud fra LAG.

Derudover fik vi efter en vellykket idé-dag nedsat 4 udvalg hvoraf det ene, husudvalg, er nedlagt igen og to udvalg blev sat på stand-by p.g.a af pengemangel. Det eneste udvalg, som fik lov at arbejde videre var jubilæumsudvalget, som fik stablet en fantastisk aften på benene. - Tak til dem fra bestyrelsen.

Vi afholdt også en caféaften og deltog med morgenmad på torvet til 'Snedsted i Blomstring' kulturugen. Derudover var vi også repræsenteret ved Kulturdag i Plantagehuset.
 

 


Teutoner-koret underholdt forsamlingen inden generalforsamlingen. - Klik for stort foto.


Dirigent på generalforsamlingen Ole Skovgaard Pedersen. - Klik for stort foto.

Vi blev som bekendt reddet på målstregen vedr. vores økonomi - og mener det er realistisk at satse på et nyt stykke i 2016. Ved at vente kommer vi ikke i karambolage med Rosvang, og dette er til gavn for begge foreninger, da vi jo deles om mange spillere.

Der er allerede idéer på bordet vedr. det nye spil, men Lene ville ikke uddybe nærmere endnu. Til gengæld planlægger bestyrelsen et idé-bestyrelsesmøde en lørdag i den nærmeste fremtid for at arbejde videre med stykket.

Der var også en stor tak til Bent Jørgensen for alt hans arbejde i bestyrelsen.3. I sin egenskab af kasserer fremlægger Bent Jørgensen regnskabet. Det godkendes uden indvendinger.

Det vedtages også at Bent Jørgensen og Bent Madsen skal virke som interne revisorer for foreningen indtil næste stykke.


4. Kommende aktiviteter.
Aktivitetsudvalget har ligget underdrejet, men nu skal vi til at arbejde igen.
 
Vagn Thorning har skaffet 2 koncerter: 21-FEB-2014 med Ross Cooper & Tom Oakes og 6-NOV-2014 med Thy Folkemusik.

Udvalgets medlemmer er Preben Dahlgaard, Folmer Svendsen, Niels Erik Mortensen, Jytte Madsen, Mona Kristiansen.

Kursusudvalget består af: Anne Torp og Anne Wulf.


5. Medlemskontingent
Ingen ændringer i kontinentet, som er:

Enkelt medlemsskab: 100 kr
Senior: 75 kr
Senior husstand: 100 kr
Junior: 50 kr
Husstand: 150 kr
Firmamedlemsskab: 150 kr
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bent Jørgensen og Joan Lowe er på valg. - Bent genopstiller ikke.

Joan genvælges
Ida Wium nyvælges.

I bestyrelsen er:
Formand: Lene Bek Nielsen
Næstformand: Anne Torp
Sekretær: Joan Lowe
Kasserer: Ane-Marie B. Steensen
Bestyrelsesmedlem: Ida Wium

7. Evt.
Ingen punkter